Napędy do bram rolowanych, bram szybkobieżnych, bram segmentowych, bram przesuwnych, bram przeciwpożarowych, napędy w pomieszczeniach z ochroną antywybuchową, napędy specjalne.